И тази година Духовно-просветният център при храм „Св. Архангел Михаил” е подготвил програма от инициативи в подкрепа на семейството, които се провеждат в навечерието на 21 ноември - Въведение Богородично, ден на християнската младеж и семейството.

 Тя е отворена за хора от различни възрасти, професии и обществено положение. Предвидени са лекции и беседи, обсъждане на филм и представяне на книга по наболелите въпроси по темата.

 Целта е да обърне вниманието на хората към семейството като основна ценност в живота на човека и към съвременните опасности пред него. В рамките на програмата ще се включат и деца и учители от школите по „Православни християнски ценности и традиции” към ОДК и от защитени жилища и социални домове за деца и възрастни.

Програма:

16 ноември (сряда)

18:00 – „Християнското семейство в съвременния свят – създаване, изграждане и запазване”

 лекция на доц. Бойчо Бойчев

  – Православното разбиране за света и семейството;

  – Характеристики на съвременния свят – социални (секуларност, сложност, отчужденост); идеологически (материализъм, емпиризъм, еволюционизъм); психологически (егоцентризъм, колективизъм, безпокойство);

  – Езически и секуларен свят; неоезичество и десекуларизация;

  – Създаването, изграждането и запазването на православното семейство като десекуларизация на света.

17 ноември (четвъртък)

18:00 – „Християнското семейство – храм на сърцето, на любовта и на децата”

 беседа на Борислав Аврамов

21 ноември (понеделник) – Въведение Богородично

9:00 – Света Божествена Литургия в храм „Св. Николай Чудотворец”

 Гости от енорията на с. Свети Матей, о. Корфу, Гърция

10:30 – Празнично хоро пред храма – участва гръцка фолклорна група от о. Корфу

11:00 – 18:00 – Приготвяне на традиционни хлябове от различни области на България, Гърция, Македония, Литва, Русия, Украйна

18:00 – Празничен концерт „Семейството е свято” – аулата на Икономическия университет

20:00 – Вечер на хляба – дегустиране и награждаване на най-добрите хлябове, изпечени през деня, ресторанта на Община Варна

23 ноември (сряда)

18:00 – „Отношението на християнското семейство към света: приемане и отхвърляне; съгласуваност и устойчивост; промяна и себезапазване”

 лекция на доц. Бойчо Бойчев

  – Приемане на света – как да се разбира „приемането” на света и доколко то е възможно;

  – Отхвърляне на света – отчуждаване от света; недопускане на света; война със света;

  – Съгласуваност – морални и правни аспекти;

  – Устойчивост – промяна (на света и на семейството) и себезапазване (индивидуално и на семейството като цяло).

24 ноември (четвъртък)

18:00 – „Мисли за женската душа или очерци по житейска философия”

 представяне на книгата на Д. Авдеев и Я. Беседина

18:40 – „Семейството – главното условие за запазването на цивилизацията”

 документален филм-проповед на прот. Дмитрий Смирнов

30 ноември (сряда)

18:00 – „Отношение на света към семейството: отражения, изкушения, поражения”

 лекция на доц. Бойчо Бойчев

  – „Отражението” на света в православното семейство;

  – Изкушенията на света;

  – Пораженията върху семейството;

  – Отношението на света към семейството и семейното планиране.

1 декември (четвъртък)

18:00 – „Ролите на мъжа и жената в християнското семейство”

 лекция на иконом Василий Шаган

         

 

Нагоре