На 20 октомври 2022 г. в ЧСУ „Аз съм българче“ се проведе открито занятие, посветено на св. Йоан Рилски. То беше предназначено за учениците от 1а клас, обучаващи се в школа „Православни християнски традиции и ценности“.

 Урокът беше реализиран от г-жа Дарина Кючукова, учител – богослов при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, както и от г-жа Радостина Костадинова, класен ръководител на децата.

 По време на занятието учениците от 1 клас подариха на децата от подготвителните групи тематична малка книжка. Стихотворението от книжката беше прочетено от ученик и всички малки и големи оцветиха иконата на св. Йоан Рилски.

Източник: Официален сайт на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.

         

 

Нагоре