Открито занятие, посветено на Св. Йоан Рилски, се проведе в сградата на ОУ „Панайот Волов“ на 19 октомври. То бе за учениците от 1в клас, обучаващи се в школа „Православни християнски традиции и ценности“. Урокът беше реализиран от г-жа Дарина Кючукова, учител–богослов при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, както и г-жа Ирина Владимирова – главен учител в начален етап в ОУ „Панайот Волов“.

По време на занятието беше използвана многомишковата технология „Енвижън“. Целта беше представяне на изучавания материал по достъпен и интересен начин за малките ученици. Гости на открития урок бяха ученици от 2в клас, които са с класен ръководител – г-жа Таня Боева.

* Системата изисква един компютър, проектор и мишка за всяко дете. Учителят управлява урока чрез своя лаптоп, децата виждат учебното съдържание на проектор, електронна дъска или голям монитор. Със своите мишки, децата вземат активно участие в час.

Източник: Официален сайт на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.

         

 

Нагоре