След Божествената света Литургия, Съгласно решение на Светия Синод – прот. № 2 / 21.06.2022 г., във връзка със Синодално окръжно № 309 / 23.09.2021 г. и в изпълнение Устава на Българската православна църква – Българска Патриашия, на 9 октомври 2022 г. – 3 Неделя след Неделя подир Въздвижение, се проведоха избори за епархийски съветници и за членове на Църковния събор.

 След надлежна молитва Избирателното събрание се проведе в Kръглата зала при Митрополитския катедрален храм „Успение Богородично“ – гр. Варна.

 На заседанието присъстваха епархийски избиратели от всички околии на епархията – Варненска, Провадийска, Добричка, Шуменска и Търговищка. Те проведоха избор, съгласно изискванията на Устава на БПЦ за епархийски съветници – двама клирици и двама миряни, както и за делегати на Варненска и Великопреславска епархия за Църковен събор.

 Епархийският съвет съдейства на Високопреосвещения митрополит в осъществяване на архиерейската му изпълнителна власт. Делегатите на Църковния събор – трима клирици и трима миряни, се избират за срок от четири години.

Изборите преминаха в спокойна обстановка. Присъстващите споделиха предложения и мнения, и избраха епархийските съветници и делегати за следващия 4-годишен период.

Изготви: Георги Великов

         

 

Нагоре