На 21.10.1921 г. семейство Илия и Деспа Трошеви подават заявление в светата Митрополия, с което обявяват, че даряват свободно място за построяване на храм.

 През 1922 г. е направена първата копка, която била осветена от митрополит Симеон. Строежът стига само до някъде и спира поради липса на средства. Отново се намесило семейство Трошеви, което дарява 30 000 лева за продължаване на градежа.

 На 09.08.1927 г. идва първият ръкоположен свещеник Иван Вълков - назначен на тринадесета Варненска градска енория при храма. Приел църквата, той започва да извършва редовни църковни служби и да я благоустроява.

 В началото на 1928 г. към църквата е съставено благотворително просветно братство, което наброявало около 480 членове. Това братство развивало голяма просветна и благотворителна дейност в енорията и просъществувало до 1949 г. През 1941 г. за втори свещеник бил назначен Димитър Дейчев, а след изпращането му в с. Паскалево, на негово място е назначен отец Васил Дишов, по искане на свещеник Иван Вълков. Двамата са служили до 09.08.1949 г., когато свещеник Иван Вълков напуснал гр. Варна.

 Трети по ред ръкоположен свещеник за храм "Св. пророк Илия" от 1971 г. е отец Петко Атанасов от с. Аксаково, като при храма стават две енории с двама енорийски свещеници.

 През месец май 1986 г. за председател е назначен свещеник Петко Минчев. След 1989 г. се засилва потокът от вярващи и респективно дарители, които подпомагат и съживяват дейността на църквата. На 23.05.1994 г. в храма е назначен отец Димитър Иванов. В началото на 1999 г. се извършват частични ремонтни дейности - подмяна на входните врати, боядисване и други. На 01.03.2001 г. в храма е назначен отец Владимир Велков.

 През 2001 г. приземния етаж на храма е пригоден за неделно училище. През 2002 г. е поставена нова камбана. През следващите години е подменен покрива на храма и е издигната арка с надпис пред входа. Направен е нов иконостас и е осветен от митрополит Кирил през 2007 г.

 През годините в храм „Св. пророк Илия“ са служили свещениците: Васил Тодоров, Стефан Йорданов, Давид Тодоров, Христо Фотакиев, Иван Аврамов, Атанас Мишев, Димитър Стоев, Божидар Янков, Любомир Димитров, Йордан Найденов, Дончо Александров, Георги Великов и др.

 Всяка изминала година се извършват подобрения, обновяване, ремонти и храмът придобива все по-благолепен вид. Посещава се от много християни, които вземат редовно участие в Богослуженията. Църквата отбелязва своя храмов празник на 20 юли.

Адрес на храм „Св. пророк Илия“: гр. Варна, ул. "Добрин Василев" № 2

         

 

Нагоре