Oт 3 до 9 септември 2007 г. в град Варна се проведе поредното издание на “Седмицата на православната книга”. Както и в предходни години и през тази година се състоя представяне на православна литература.

Книги

  -„Въплътилият се Бог” – празничен катехизис;

  -„Български свещеномъченици от най-ново време” - игумения Валентина Друмева

  -"Православно вероучение за деца” и „Православно вероучение за младежи” - игум. Валентина Друмева

  -„За вярата и знанието” – дякон проф. Андрей Кураев

  -„Последните времена или учението за последните времена според творенията на св. Игнатий Брянчанинов и св. Теофан Затворник” – Дарин Алексиев

Други презентации

  -Филмът "Остров" на режисьора Павел Лунгин

  -"Четвероевангелие на цар Иван Александър " - презентация на Екатерина Димитрова - магистър на изкуствата

Обществена дискусия "Православието и религиозното образование в общообразователното училище”

  Първа тема - "Религиозното образование в Европейския съюз" - обобщени изложения на представители от Полша, Литва, Румъния и Черна Гора за религиозното образование в тези страни.

  Втора тема - "Светско училище, светско образование и религиозно обучение и нравствено-етично възпитание".

  Трета тема - "Религиозното образование в България през последните 10 години" - резултати от преподаването на СИП/ЗИП „Религия” и перспективи за неговото въвеждане като задължителен общообразователен предмет с възможност за алтернативен избор по гражданско образование – предмет „Етика”.

  Четвърта тема - "Конфесионално и неконфесионално преподаване на предмета „Религия” в светското образование" - нормативна уредба, учебно съдържание, учебни програми, обща методология на преподаването, учебници, учебни помагала и учители.

         

 

Нагоре