Византийският император Михаил Палеолог мислел да закрепи слабата си по това време империя, особено срещу арабите, чрез съюз с папския престол. Той насила въвел православна Византия в уния с Римокатолическата църква на събора в Лион през 1274 г. На следната година подлагал на смърт всички в столицата, които осъждали унията. През 1278 г. издал указ да се въвежда унията чрез всички насилствени мерки.

Прочети още...

 През втората половина на третия и първата половина на четвъртия век живял в малоазийския град Икония благочестив мъж на име Харитон.

 При царуването на римския император Аврелиан (270 – 275 г.) било предприето жестоко гонение срещу християните.

 Началникът на града узнал, че Харитон е християнин, и го повикал при себе си.

 - Защо не се покланяш на боговете, които ние всички почитаме? – запитал го той.

 - Не се покланям – отговорил Харитон, - защото те не са богове. Безумно е човек да им се покланя. Аз се покланям на вечния Бог, Творец и Спасител на света.

Прочети още...

 Хората непрекъснато бързат, тичат за някъде. Сега трябва да са тук, след час там, а след още час някъде другаде. За да не забравят какво трябва да свършат, се принуждават дори да си записват. След толкова бързане пак е добре, че си помнят имената!... Сами себе си не могат да познаят в тази суматоха. Но и как биха могли да познаят себе си? Нима можеш да се огледаш в мътна вода? Бог да ми прости, но светът се превърна в същинска лудница. Хората не помислят за другия живот, а само искат все повече и повече материални блага. Затова и не намират покой и непрекъснато тичат насам-натам.

Прочети още...

 Веднъж Господ Иисус Христос минавал покрай Генисаретското езеро. Видял двама брата – Яаков и Йоан – да кърпят заедно с баща си Зеведей рибарските си мрежи. Призовал ги да тръгнат подир Него. Те оставили баща си, мрежите, кораба и тръгнали веднага подир Него.

 Оттогава те били непрекъснато със Спасителя.

Прочети още...

 На 25 септември, светата Православна църква чества паметта на големия руски подвижник от XIV в. преподобни Сергий Радонежки, основател на прочутата Троице – Сергиева лавра, една от най-значимите манастирски общности в православния свят

 Родил се в знатно и благочестиво семейство. Думите от Писанието: "Още от утроба на Тебе съм оставен; от утроба майчина ми Ти си мой Бог" (Пс. 21:11) били напълно оправдани още от раждането на свети Сергий, защото от първите дни на живота си той учудвал всички с постническите си навици: в сряда и петък, когато са дните на пост, той отказвал да приема мляко от майка си, отказвал и тогава, когато в постни дни майка му е яла месо. Забелязвайки това майката напълно престанала да яде местна храна.

Прочети още...

         

 

Нагоре