В многовековната история на родната ни Православна църква с духовна ревност към Господа са се потрудили редица бележити йерарси.

 Честити сме да отбележим, че през настоящата година се изпълват няколко годишнини свързани с историята на Варненската и Великопреславска епархия, която се е ръководила от вседостойни архиереи. Отбелязвайки 120 години от рождението на Варненския и Преславски митрополит Йосиф и 32 години от успението му, ние си спомняме неговите трудове по развитието, утвърждаването и благосъстоянието на поверения му диоцез и паство.

 Неговото митрополитско служение е изпълнено с много трудове, с разнородна и изключително богата духовна дейност на Божия виноград. Осъществява се сериозно храмово строителство. Митрополит Йосиф проявява голяма грижа за развитието на духовната просвета и за организирането на дейността на православните християнски братства. Владиката развива изключително плодотворна междуцърковна дейност и се грижи се за опазване на църковното културно-историческо наследство.

 Митрополит Йосиф развива богата книжовна дейност. Той е и много добър преводач. Негов труд е „Поглед върху пастирските проблеми в посланията на св. ап. Павел до Тимотей и Тит“, издаден през 1966 г. от Синодалното издателство, който ще бъде преиздаден от Варненска и Великопреславска света митрополия през 2020 г. Огромни усилия Варненският и Преславски митрополит Йосиф посвещава на работата върху превода на Свещеното Писание.

 След много положени усилия, напрежение, безсънни нощи, грижи за спасението на повереното му духовно паство митрополит Йосиф тихо и мирно си отива от този свят на 8 ноември 1988 г.

 Отправяме своята искрена молитва към Всеподателя Бога да упокои душата на приснопаметния достоблажен Варненски и Преславски митрополит Йосиф.

         

 

Нагоре