Първият брой на православното детско списание „Камбанка” излиза през октомври 2012 г. То се издава с благословението на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан и се разпространява безплатно във варненския храм „Св. Атанасий”.

 Списанието обхваща възрастовата група от 4 до 12 години. На страниците му освен запознаване с Библията, православната вяра и житията на светиите, които са богато илюстровани, са включени приказки и разкази, съдържащи интересни истории и насърчаващи към добродетелност. В изданието е отделено място за развиване на детските способности и мисъл чрез оцветяване, решаване на кръстословици и ребуси, откриване на разлики в картинките, справяне с лабиринти. Стимулирано е трудолюбието чрез рецепти за готвене и направа на полезни неща със собствените им ръце. Предвидени са рубрики, запознаващи с интересни събития свързани с гражданската и църковната история, храмове, манастири, както и с живота на бележити духовници, писатели, художници и музиканти.

 Редакционният екип на списание "Камбанка" включва: иконом Дончо Александров, Йоанна Калешева, Дияна Янчева, Филка Лефтерова, Цветана Векова, Миглена Стаматова, Десислава Моллова, Данаил Стаматов, Валя Марчелова, Тереза Зиковска и Станислава Владева-Спасова.

 Нуждата от духовна просвета сред децата и липсата на подобно четиво е мотивът на екипа, издаващ списанието. То се явява като естествен продължител на работата с деца в школите към храма. Списанието е изцяло цветно, като по-голямата част от рисунките са дело на художниците от редакционния екип.

 Всички броеве на списание "Камбанка" можете да откриете и прочетете на http://www.sv-atanasii-varna.org/kambanka.php

 Изминалото време показва, че интереса към подобно издание е голям и от деца и от родители. Тъй като списанието има ограничен тираж и не може да достигне до повече читатели, се поражда идеята за създаване на детски православен сайт ( kambankabg.com ).

 През 2016 г. стартира детски православен сайт – "Камбанка", сътворен с благословението на Варненски и Великопреславски митрополит Йоан. Създатели на сайта са млади хора от енорията при варненския храм ''Св. Атанасий'', гр. Варна под ръководството на иконом Дончо Александров.

 Сайтът предлага по-лесен достъп на по-голям брой хора. Той предоставя аудио и видео съдържание, което списанието не може да предложи. Православният сайт предлага и детски филмчета посветени на Библията, жития на светиите и видеа с нравствена насоченост.

 "Камбанка" има за цел да събужда децата за вярата, доброто, истинското и красивото. Тя ги провокира да мислят, творят, пеят и да се занимават с полезни неща.

 В православният детски сайт "Камбанка" има и рубрика за родители, в която се поместват материали свързани с възпитанието на децата от православна гледна точка.

         

 

Нагоре