По установена традиция след празника на Въздвижение на Светия Кръст Господен започва и новата учебна година. Стотици малчугани за пръв път прекрачват с трепет прага на родното ни училище. По-големите ученици продължат да вървят по пътя на знанието. Множество студенти и курсанти трупат професионални умения и се изграждат като личности.

 Стремежът към придобиване на знания и разбиране на заобикалящия ни свят е заложен у всеки човек, който иска да развива своя ум. Но без значение колко сме способни и образовани, колко познания имаме, всички имаме нужда от помощ, а Бог помага на всеки, който се обръща към Него с вяра и чисто сърце. Нуждаем се от Неговата помощ, за да останем здрави, да общуваме, да сме искрени, да се отнасяме добре с нашите ближни, да се радваме на всеки ден и да преодоляваме трудностите.

 Чрез своя разум, ние се опитваме да вникнем в Божия промисъл, но той е неизследим. Човек не може да живее без Бога. Ние го разбираме със сърцето, чрез очите на вярата, защото Бог е любов. Нищо не може да аргументира идването на Христос в света, освен любовта на Бога към човека и затова много пъти цитираме този стих: „Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен“ (Йоан 3:16).

 В благодатното време на започването на новата учебна година се обръщаме към всички родители, преподаватели, учители и към целия научен потенциал на престолния ни град Варна с благопожелания за непоклатимо здраве, духовни и телесни сили, дълготърпение, успешни трудове и добро разположение на духа.

 Изразяваме своята всесърдечна благодарност и към ръководствата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Висшето Военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Икономическия университет – Варна, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Техническия университет – Варна, Висшето училище по мениджмънт и към всички висши, средни и общообразователни учебни заведения. Приемете нашите искрени поздравления във връзка с днешния празничен ден.

 Всесърдечно Ви благопожелаваме благословена и плодотворна учебна година.

         

 

Нагоре