Предговор

 Любезни читателю,

 Представяме на Вашето внимание второто издание на пособието за изпитни събеседвания с енорийските свещеници „Поглед върху пастирските проблеми в посланията на св. ап. Павел до Тимотей и Тит“. Първото издание на този кратък труд се осъществява с благословението на Св. Синод и излиза чрез Синодалното издателство през 1966 г.

 През 2020 г. се изпълниха 120 години от рождението на Варненския и Преславски митрополит Йосиф и това даде основание да се вгледаме отново в творчеството на този бележит архиерей и да издадем тази малка книжка, тъй като тя е изключително актуална и много полезна за всеки български православен духовник, както и за всички християни. Св. апостол Павел ни учи, че „словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч... то преценява помисли и намерения сърдечни“ (Евр. 4:12). Затова за православния християнин няма нищо по-полезно от това – да се задълбочава в изучаването на Божието слово, което ни помага да познаем себе си и Божията воля за нас. Думите на св. ап. Павел: „не занемаряй дарбата, която е в тебе и ти бе дадена, чрез пророчество с възлагане върху ти ръцете на свещенството“ (1 Тим. 4:14), „затова ти напомням да разпаляш Божия дар, който е в тебе чрез моето ръковъзлагане“ (2 Тим. 1:6), ни свидетелстват за изключителната роля на пастира в духовния живот на човека.

 Това пособие е дело на Варненския и Преславски митрополит Йосиф, както и на свещеноиконом проф. Васил Николов. Трябва да отбележим, че огромни усилия Варненският и Преславски митрополит Йосиф посвещава на работата върху превода на Свещеното Писание. На 17 декември 1959 г. Св. Синод назначава комисия за превод на Библията и за неин председател е определен митрополит Йосиф. Дори след като на 1 ноември 1970 г. за председател на библейската комисия е назначен архимандрит д-р Атанасий Бончев, митрополитът продължава да работи по текстовете. В края на краищата ново издание на Библията има през 1982 г., но то е стара препечатка, само с осъвременен правопис. Към настоящия момент този коригиран текст на Библията, който е плод на десетилетна задълбочена работа, не е издаден.

 В настоящия малък труд е разгледан въпросът за пастирството като благодатно служение; обърнато е сериозно внимание върху личността на пастира; очертана е пастирската дейност, както и пастирските грижи за различните категории вярващи; засегнат е и въпросът за помощниците в пастирското служение. Езикът на митрополит Йосиф е достъпен, жив, интересен и богат. Неслучайно един от съвременниците на митрополит Йосиф – Михаил Ковачев, определя бележития духовник като „много образован книжовник с изискан стил, с богат душевен мир и с правдива, задълбочена мисъл. Това са неговите естетически духовни потребности“.

 Свещеноиконом Васил Николов е роден на 12 март 1904 г. в с. Арда, Смолянско, завършил е Софийската духовна семинария (1919 – 1925) и Богословския факултет в София (1925 – 1929); бил е на специализация по богословие и педагогика в Берлин и Йена (1939 – 1941), учител в Пловдивската духовна семинария (1929 – 1931) и в Софийската духовна семинария (1931 – 1939, 1941 – 1945), енорийски свещеник при храма „Св. София“ в София (1945 – 1957), асистент при Катедрата по пастирско богословие (1957 – 1959), по съвместителство чредник и изповедник в храма „Св. Петка“ в София (1957 – 1969), старши преподавател от 1 януари 1960 г., доцент от 6 ноември 1962 г. и професор от 1 януари 1970 г. по пастирско богословие в същата катедра. Като преподавател и доцент в Духовната академия (сега Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“) взема участие в опреснителни пастирско-богословски курсове и в свещенически конференции. В същото време активно участва в живота на православните християнски братства със служби, проповеди и беседи. Упокоява се в Господа през 1984 г.

 Изказваме благодарност на Община Варна и по-специално на Дирекция „Култура и духовно развитие“ за оказаната финансова подкрепа при издаването на тази книга. Сърдечно благодарим на проф. дбн Емил Трайчев – специалист по Нов Завет в Богословския факултет на Софийския университет, който консултира гръцките текстове в този труд, и към д-р Петър Желев, който извърши предпечатната подготовка. Надяваме се, че това издание ще бъде полезно, защото Словото на Бога е винаги актуално, тъй като е неотделимо свързано с нашия Господ Иисус Христос, Който е същият „вчера и днес, и во веки веков“ (Евр. 13:8).

 Призоваваме Божието благословение да бъде с всички нас за възрастване във вярата и благопреуспяване в познанието на Божието Слово! Амин!

С обич в Христа,

† Варненски и Великопреславски митрополит Йоан

 30.05.2021 г.

 (5 Неделя след Пасха  на Самарянката)

 гр. Варна

         

 

Нагоре